Sức sống mới cho sơn mài

Sức sống mới cho sơn mài

(HNM) - Câu chuyện sáng tác tranh sơn mài theo lối truyền thống hay cải tiến, đổi mới theo hướng đương đại vẫn còn có ý kiến khác nhau. Nhưng xem ra, cách thức hoạt động nào cũng tạo sức sống cho sơn mài ...

Thách thức từ “Thủ đô di sản”

Thách thức từ “Thủ đô di sản”

(HNM) - Di tích xuống cấp chưa được tu bổ kịp thời; kinh phí trùng tu hạn hẹp, trong khi hiệu quả của việc huy động nguồn lực từ xã hội hóa chưa cao… là những trở ngại, thách thức mà Hà Nội đang phải đối mặt ...

Triển lãm mỹ thuật “Gió Lào 2018”

Triển lãm mỹ thuật “Gió Lào 2018”

(HNMO) - “Gió Lào 2018” là triển lãm mỹ thuật quy tụ 10 gương mặt nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 8X, cùng lớn lên tại vùng đất đặc trưng gió Lào và đều học mỹ thuật tại Huế.