Sao Mộc không xoay quanh mặt trời

Sao Mộc không xoay quanh mặt trời

Các hành tinh trong Thái Dương Hệ xoay quanh mặt trời. Nhưng đối với một hành tinh khổng lồ như sao Mộc, thì thực tế nó lại không đơn giản như vậy.

Liệu có sự sống trên Sao Hỏa?

Liệu có sự sống trên Sao Hỏa?

Khả năng của sự sống trên Sao Hỏa là một vấn đề được quan tâm đáng kể của sinh vật học vũ trụ do khoảng cách cận kề của hành tinh này.