10 tình huống tiếng Anh giao tiếp công sở chủ đề Đình công: 1/ Our labor union is staging a nationwide strike today. Công đoàn đã tổ chức đình công trên cả nước vào hôm nay. 2/ The strike has been brewing for quite some time. Cuộc đình công đã được trù tính trong 1 thời gian dài 3/ We start work again after the strike is over. Chúng ta lại bắt đầu làm việc khi cuộc đình công kết thúc 4/ What kind of demands do the workers have? Công…

Read More

10 tình huống tiếng Anh giao tiếp công sở chủ đề: Tham gia công đoàn 1/ Why are the unions making demands now? Vì sao công đoàn bây giờ lại đưa ra yêu cầu? 2/ Many companies in our industry are being unionized. Nhiều công ty trong ngành chúng ta đều thành lập công đoàn. 3/ The union’s purpose is to look out for the little guys. Mục đích của công đoàn là chăm sóc cho đám trẻ con. 4/ We’re hopping on the bandwagon and signing up for the union….

Read More

10 chủ đề tiếng anh giao tiếp công sở chủ đề Định kiến xã hội 1/ I was offended at work. Tôi bị xúc phạm tại nơi làm việc. 2/ I’m going to report my boss for sex discrimination. Tôi sẽ tố cáo sếp vì đã phân biệt giới tính. 3/ My boss has crossed the line one too many times with his sexist comments. Sếp của tôi đã nhiều lần vượt qua giới hạn với những phát ngôn phân biệt giới tính. 4/ My boss treats all the women employees…

Read More

10 tình huống tiếng Anh giao tiếp công sở chủ đề: Cuộc phỏng vấn 1/ Would you please tell me a bit about yourself? Anh có thể cho tôi biết đôi chút về bản thân không? 2/ Do you have any working experience? Anh có kinh nghiệm làm việc gì không? 3/ Why do you choose our company? Vì sao anh chọn công ty chúng tôi? 4/ What is your anticipated salary? Mức lương anh đề nghị là bao nhiêu? 5/ I was impressed by your application materials. Tôi rất ấn…

Read More

10 tình huống tiếng Anh giao tiếp công sở chủ đề Trợ cấp hưu trí 1/ Everyone will know when he is to reitire, and the necessary arrangements can be made more easily. Mọi người đều biết khi nào mình sẽ nghỉ hưu, và mọi sắp xếp cần thiết sẽ trở nên dễ dàng hơn. 2/ We expect to live on our savings and a modest pension after retirement. Chúng ta phải sống dựa trên số tiền trợ cấp ít ỏi và tiền để dành của mình sau khi nghỉ…

Read More

10 tình huống tiếng anh giao tiếp công sở chủ đề Cạnh tranh 1/ What is our competitive strategy? Chiến lược cạnh tranh của chúng ta là gì? 2/ Our competitors have undercut us by 10%. Đối thủ đưa ra mức giá rẻ hơn chúng ta 10%. 3/ Profits are almost nonexistent now. Hiện tại gần như không có lợi nhuận nữa. 4/ We can’t beat their price. Chúng ta không thể đấu lại mức giá của họ. 5/ The competition will beat us hands down. Đối thủ có thể đánh…

Read More

10 tình huống Tiếng anh giao tiếp công sở – phần 19 chủ đề: Sát nhập công ty 1. We’re merging with Company X. Chúng ta sẽ sáp nhập với công ty X. 2. Two of our major suppliers are merging. Hai trong số các nhà cung cấp chính của chúng ta đang sáp nhập với nhau. 3. They are really going to join together. Họ thật sự sắp sáp nhập với nhau. 4. It would be easier to merge than to compete. Sát nhập thì dễ hơn là cạnh tranh….

Read More

10 tình huống Tiếng anh giao tiếp công sở – phần 18 chủ đề: Phát triển thương hiệu 1. What are our arrears for growth? Khu vực phát triển của chúng ta là gì? 2. We have to address spreading out to new markets. Chúng ta phải quyết định phát triển ra thị trường mới. 3. Do you often carry out market research? Anh có thường tiến hành nghiên cứu thị trường không? 4. How can we make product differentiation? Chúng ta phải làm sao để tạo nên sự khác biệt…

Read More

10 tình huống Tiếng anh giao tiếp công sở – phần 17 chủ đề: Doanh thu bán hàng 1. Watch the market and be ready to sell if the price rises. Hãy xem chừng thị trường và sẵn sàng bán ra khi giá tăng. 2. There is a good market for these articles. Có 1 thị trường tốt cho các hàng hóa này. 3. Profits swelled quite a bit last month. Lợi nhuận tháng vừa rồi tăng khá nhiều. 4. This new product will be our biggest seller. Sản phẩm mới…

Read More

10 tình huống Tiếng anh giao tiếp công sở – phần 16 chủ đề: Thông tin rò rỉ 1. Did you hear what happened in the Scott case? Anh có nghe chuyện gì xảy ra trong trường hợp của Scott không? 2. Do they know who spilled the beans? Họ biết ai làm lộ tin tức ? 3. They will be canned. Họ sẽ bị sa thải. 4. They also might be some legal responsibility. Có thể họ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 5. I’m sure management is…

Read More

Bạn có thích bài viết Tiếng anh công sở – phần 25: Đình công của Học Tiếng Anh Mỗi Ngày không? Nếu thích, hãy subscribe blog của tôi để cập nhật nhanh những bài học, những kinh nghiệm được chia sẻ mới nhất qua email nhé ♡ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *