Cấu trúc đề thi IELTS

Cấu trúc đề thi IELTS gồm 4 phần chính, dưới đây là chi tiết từng phần và thời gian trong đề thi IELTS: – NGHE (khoảng 30 phút): gồm 4 phần với 40 câu hỏi– ĐỌC (60 phút): gồm 3 phần với 40 câu hỏi– VIẾT (60 phút): gồm 2 nhiệm vụ– NÓI (11-14 phút): gồm […]

Read More