Cấu trúc đề thi IELTS gồm 4 phần chính, dưới đây là chi tiết từng phần và thời gian trong đề thi IELTS:

– NGHE (khoảng 30 phút): gồm 4 phần với 40 câu hỏi
– ĐỌC (60 phút): gồm 3 phần với 40 câu hỏi
– VIẾT (60 phút): gồm 2 nhiệm vụ
– NÓI (11-14 phút): gồm 3 phần

I/ NGHE

– Thời gian: 30 phút (cộng với thời gian 10 phút chuyển giao)

– Bạn sẽ nghe 4 đoạn thu âm, độc thoại và đối thoại bởi những người bản xứ và viết câu trả lời cho một loạt các câu hỏi.

– Bài thi Nghe bao gồm các câu hỏi đánh giá khả năng hiểu được ý chính và thông tin chi tiết của câu chuyện, khả năng nắm bắt quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của câu nói và theo sát sự phát triển ý tưởng. Rất nhiều dạng câu hỏi sẽ được sử dụng, ví dụ như: dạng trắc nghiệm [multiple choices], tìm câu trả lời tương ứng [matching], mô tả đồ thị [plan/map/diagram labeling], hoàn thiện biểu đồ [flow-chart completion], bản tóm tắt [summary completion], hoàn thành câu [sentence completion] và các câu hỏi ngắn [short-answer questions].
Sẽ có nhiều giọng người bản xứ được sử dụng và mỗi phần bạn chỉ được nghe 1 lần.

 • Phần 1: Một đoạn trò chuyện giữa 2 người trong bối cảnh xã hội hằng ngày. Ví dụ, cuộc đối thoại trong một công ty du lịch.
 • Phần 2: Một đoạn độc thoại đặt trong một bối cảnh xã hội hàng ngày. Ví dụ, bàn về khách sạn cho chuyến đi sắp tới.
 • Phần 3: Một cuộc trò chuyện giữa bốn người đặt trong một bối cảnh giáo dục và đào tạo. Ví dụ, một giáo sư đại học và sinh viên thảo luận về 1 bài luận.
 • Phần 4: Một đoạn độc thoại về một môn học, ví dụ, một bài giảng tại một trường đại học.
  Mỗi câu trả lời đúng bạn được 1 điểm.

II/ ĐỌC

– Thời gian: 60 phút

– Bài thi ĐỌC bao gồm 40 câu hỏi. Nhiều dạng câu hỏi được sử dụng để kiểm tra kỹ năng đọc trên diện rộng như đọc hiểu văn bản, nắm ý tưởng chính, nắm chi tiết bài đọc, đọc lướt, hiểu cách lập luận hợp lý, nhận biết quan điểm, thái độ và mục đích của người viết. Có 3 văn bản dài, các bài đọc thuộc nhiều thể loại từ miêu tả thực tế đến bình luận và phân tích. Các bài đọc có tính xác thực và lấy nguồn từ sách, ký sự, tạp chí và báo chí. Các đoạn văn đã được chọn. Các bài đọc đã được chọn lựa phù hợp với các thí sinh chuẩn bị vào đại học hoặc sau đại học, hoặc chuẩn bị xin việc.

Các câu hỏi được chọn lọc từ các hình thức sau: trắc nghiệm [multiple choice], chọn câu trả lời đúng [identifying information], xác định quan điểm của tác giả [identifying writer’s views/claims], tìm câu trả lời tương ứng [matching information], tìm tựa bài thích hợp [matching headings], tìm đại ý [matching features], tìm câu kết phù hợp [matching sentence endings], hoàn thành câu [sentence completion], hoàn thiện tóm tắt [summary completion], hoàn thành mẫu ghi chú [note completion], hoàn thành bảng biểu [table completion], hoàn thành biểu đồ [flow-chart completion], xác định tựa biểu đồ [diagram label completion], trả lời các câu hỏi ngắn [short-answer questions].

– Bài thi Đọc dài từ 2.120 đến 2.700 từ.

– Bạn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.

III/ VIẾT

– Thời gian: 60 phút

– Phần thi Viết gồm 2 phần. Phần 1 yêu cầu phải viết được tối thiểu 150 từ và phần 2 yêu cầu phải viết được tối thiểu 250 từ.

 • Phần 1: Bạn sẽ trình bày dựa trên 1 đồ thị, bảng số liệu, biểu đồ hoặc sơ đồ và phải mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin đó theo cách của bạn. Có thể bạn sẽ được yêu cầu phải giải thích hoặc mô tả về số liệu, các giai đoạn của một tiến trình, cách nó hoạt động hoặc miêu tả về một sự vật hoặc sự việc.
 • Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về một quan điểm hoặc một chủ đề nào đó. Bài viết của cả 2 phần phải viết theo văn phong chính thống.
  Phần 2 điểm số gấp 2 lần phần 1.

III/ NÓI

– Thời gian: 11 – 14 phút

– Phần thi NÓI sẽ đánh giá việc sử dụng tiếng Anh của bạn thông qua cuộc hội thoại với giám khảo người bản xứ, chiếm từ 11 – 14 phút để hoàn tất. Tất cả các phần đều được ghi chép lại. Phần thi Nói được đưa ra ngẫu nhiên để thí sinh không thể chuẩn bị trước được.

 • Phần 1 (Giới thiệu bản thân) (4 – 5 phút): Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân bạn và một loạt câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc như gia đình, nhà cửa, công việc, học vấn và sở thích.
 • Phần 2 (Individual Long Turn) (3 – 4 phút): Bạn sẽ nhận được một thẻ gợi ý yêu cầu bạn phải nói về một chủ đề cụ thể. Thẻ sẽ đưa ra những câu hỏi và những điểm bạn cần đề cập tới. Bạn có 1 phút chuẩn bị cho bài nói từ 1 đến 2 phút của mình. Giám khảo sẽ hỏi 1 đến 2 câu hỏi liên quan đến chủ đề đó và bạn phải trả lời để kết thúc phần thi của mình.

Bạn có thích bài viết Cấu trúc đề thi IELTS của Học Tiếng Anh Mỗi Ngày không? Nếu thích, hãy subscribe blog của tôi để cập nhật nhanh những bài học, những kinh nghiệm được chia sẻ mới nhất qua email nhé ♡ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *