4 dạng Essay thường gặp trong kì thi IELTS

1. Stating a preference ( chọn cái mà bạn thích hơn trong 2 cái ) – discuss/compare and contrast both sides of an issue. You must also state your own personal preference. ( bạn cần nói về cả hai và so sánh chúng và sau đó là đưa ra lựa chọn của mình ) – […]

Read More

Những điều cần biết khi luyện thi IELTS

Cách luyện đọc và nghe: Hai kỹ năng này thường không được ưu tiên dạy trong các lớp luyện thi IELTS vì chúng dài dòng và mất thời gian. Những người luyện IELTS khôn ngoan không nên chọn những lớp luyện thi IELTS quá chú trọng luyện đọc và nghe, mà ngược lại hãy ưu […]

Read More