LET IT BE ME – JENNIFER LOPEZ: BẢN TÌNH CA DA DIẾT.

Hiếm c thứ sức mạnh no trn thế giới diệu kỳ hơn tnh yu. Người ta c thể băng rừng, vượt ni, xuyn qua mọi khoảng cch, lm mọi điều khng tưởng …….chỉ v một tiếng yu. Cuộc đời kia mun đời l vậy, chẳng ai giải thch nổi những cuộc tnh. Nhiều con tim […]

Read More