Hello các bạn! Đây là video đầu tiên trong những videos mình giúp các ban hoc từ vựng. Mình hy vọng nó sẽ được giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn.

[jw7-video n=”1″]

Credit: Kenny N

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *