☁ Ác giả ác báo:
– Curses (like chickens) come home to roost.
– As the call, so the echo.
– He that mischief hatches, mischief catches.

☁️ Đỏ như gấc: As red as beetroot.

☁ Thời gian sẽ trả lời: Wait the see.

☁ Càng đông càng vui: The more the merrrier.

☁ Cái gì đến sẽ đến: What must be, must be.

☁ Xa mặt cách lòng : Long absence, soon forgotten.

☁ Sông có khúc, người có lúc: Every day is not saturday.

☁ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ: No bees, no honey, no work, no money.

☁ Chậm mà chắc: Slow but sure.

☁ Cầu được ước thấy: Talk of the devil and he is sure to appear.

☁ Muộn còn hơn không: Better late than never.

☁ Câm như hến: As dump as oyster.

☁ Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh: When candles are out, all cats are grey.

☁ Thừa sống thiếu chết: More dead than alive.

☁ Ngủ say như chết: Sleep like alog/ top.

☁ Nhắm mắt làm ngơ: To close one’s eyes to smt.

☁ Trèo cao ngã đau:
– Pride comes/ goes before a fall.
– Pride will have a fall.

☁ Nhập gia tùy tục: When is Rome, do as the Romans do.

☁ Hay thay đổi như thời tiết: As changeable as the weather.

☁ Ai giàu ba họ, ai khó ba đời: Every dog has its/ his day.

☁ Ăn như mỏ khoét: Eat like a horse.

☁ Tai vách mạch rừng: Walls have ears.

☁ Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi: Spare the rod, and spoil the child.

☁ Của rẻ là của ôi: Cheapest is dearest.

☁ Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên: Man proposes, God disposes.

☁ Mất bò mới lo làm chuồng: It is too late to lock the stable when the horse is stolen.

☁ Thả con săn sắt, bắt con cá rô: Throw a sprat to catch a herrring.

☁ Chú mèo nhỏ dám ngó mặt vua: A cat may look at a king.

☁ Luật trước cho người giàu, luật sau cho kẻ khó: One law for the rich and another for the poor.

☁ Ai biết chờ người ấy sẽ được:
– Everything cornes to him who wait.
– The ball cornes to the player.

☁ Ai làm người ấy chịu:
– He, who breaks, pays.
– The culprit must pay for the darnage.

☁ Ai có thân người ấy no, ai có bò người ấy giữ:
– Every man for himself.

☁ Chim trời cá nước, ai được thì ăn:
– Finders keepers.
– Findings are keepings.

☁ An phận thủ thường:
– Feel srnug about one’s present circumstances.
– The cobbler must/ should stick to his last.
– Let not the cobbler go beyond his last.
– Rest on one’s laurels.

☁ Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt: Once a thief, always a thief.

☁ Ăn cây nào rào cây ấy: – One fences the tree one eats.

☁ Ăn cháo đá bát: Bite the hand that feeds.

☁ Ăn chắc mặc bền:
– Comfort is better than pride.
– Solidity first.

☁ Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau: An early riser is sure to be in luck.

☁ Bách niên giai lão: Live to be a hundred together.

☁ Biệt vô âm tín: Not a sound from sb.

☁ Bình an vô sự: Safe and sound.

☁ Bình cũ rượu mới: New wine in old bottle.

☁ Bút sa gà chết: Never write what you dare not sign.

☁ Cá lớn nuốt cá bé: The great fish eats the small.

☁ Chín bỏ làm mười: Every fault needs pardon.

☁ Gậy ông đập lưng ông: What goes around comes around.

☁ Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Diamond cuts diamond.

☁ Chuyện hôm nay chớ để ngày mai: Never put off till tomorrow what you can do to day.

☁ Có chí thì nên: A small lake sinks the great ship.

☁ Có công mài sắt có ngày nên kim: Where there is a will there is a way.

☁ Hãy vào thẳng vấn đề: Let’s get to the point.

☁ Bà con xa không bằng láng giềng gần: A stranger nearby is better than a far-away relative.

☁ Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào: Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are.

☁ Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả: Time and tide wait for no man.

☁ Im lặng là vàng: Silence is golden.

☁ Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo: The tongue has no bone but it breaks bone.

☁ Gieo nhân nào gặt quả nấy: You will reap what you will sow.

☁ Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại: A wolf won’t eat wolf.

☁ Có còn hơn không: A little better than none.

☁ Vạn sự khởi đầu nan: It is the first step that is troublesome.

☁ Cười người hôm trước hôm sau người cười: He who laughs today may weep tomorrow.

☁ Giàu đổi bạn, sang đổi vợ: Honour charges manners.

☁ Gieo gió, gặt bão: Curses come home to roost.

☁ Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe: The cobbler should stick to his last.

☁ Trâu chậm uống nước đục: The early bird catches the worm.

☁ Được voi đòi tiên: Don’t look a gift horse in the mouth.

☁ Mười người mười ý: There’s no accounting for taste.

☁ Nước chảy đá mòn: Little strokes fell great oaks.

☁ Đàn khảy tai trâu: Do not cast your pearls before swine.

☁ Vụng múa chê đất lệch: The bad workman always blames his tools.

☁ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Beauty is only skin deep.

☁ Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau: Courtesy costs nothing.

☁ Hoạn nạn mới biết bạn hiền: A friend in need is a friend indeed.

☁ Mèo mù gặp cá rán: An oz of luck is better than a pound of wisdom.

☁ Chết vinh còn hơn sống nhục: I would rather die on my feet than live on my knee.

☁ Đầu xuôi đuôi lọt: A bad beginning makes a bad ending.

☁ Dĩ hòa di quý: A bad compromiseis better a good lawsuit.

☁ Nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành: A broken friendship may be soldered, but will never be sound.

☁ Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Chim bị đạn sợ làn cây cong: A burnt child dreads the fire.

☁ Tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng: A burden of one’s own choice is nit felt.

☁ Giấy rách phải giữ lấy lề/đói cho sạch , rách cho thơm: A clean fast is better than a dirty breakfast.

☁ Chó cậy gần nhà: A cock is valiant on his own dunghill.

☁ Con sâu làm rầu nồi canh: The rotten apple harms its neighbors.

☁ Thùng rỗng kêu to: Empty barrels make the most noise.

☁ Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh: An apple never falls far from the tree.

☁ Thuốc đắng giã tật: No pain no cure.

☁ Lợn lành chữa thành lợn què: the remedy may be worse than the disease.

☁ Tai vách mạch rừng: Walls have ears.

☁ Không có lửa làm sao có khói: There is no smoke without fire.

☁ Đứng núi này trông núi nọ: The grass always looks greener on the other side of the fence.

☁ Ngậm bồ hòn làm ngọt: Grin and bear it.

☁ Xanh vỏ đỏ lòng: Warm heart, cold hands.

☁ Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp: If you run after two hares you will catch neither.

☁ Khẩu phật tâm xà: A honey tongue, a heart of gall.

☁ Mật ngọt chết ruồị: Flies are easier caught with honey than with vinegar.

☁ Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ: The more danger, the more honor.

☁ Nồi nào vung nấy: Every Jack must have his Jill. +

☁ Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ: If you wish good advice, consult an old man.

☁ Nằm trong chăn mới biết có rận: Only the wearer knows where the shoe pinches.

Nguồn: Tổng hợp và wattpad.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *