– Chúc mừng ai về việc gì: Congratulate smb on smt (v)
+ I congratulate you for your success: Sai
+ I congratulate you on your success: Đúng

– Đồng ý/Không đồng ý với ai: Agree with smb (v)
+ I cannot agree to you on the subject: Sai
+ I cannot agree with you on the subject: Đúng

– Đồng ý/Không đồng ý với cái gì: Agree to smt (v)
+ I cannot agree with the proposals: Sai
+ I cannot agree to the proposals: Đúng

– Nuối tiếc việc gì: Regret smt (v)
+ He regretted for his mistakes: Sai
+ He regretted his mistakes: Đúng

– Đợi chờ: Await smb/smt (v)
+ He is awaiting for his friend: Sai
+ He is awaiting his friend: Đúng

– Đợi chờ: Wait for smb/smt (v)
+ He is waiting his friend: Sai
+ He is waiting for his friend: Đúng

– Lo lắng, sợ hãi: to be afraid of smb/smt (v)
+ He is afraid from the thief: Sai
+ He is afraid of the thief: Đúng

Ms Hoa Toeic

Bạn có thích bài viết Những nhầm lẫn thường gặp khi sử dụng Giới từ của Học Tiếng Anh Mỗi Ngày không? Nếu thích, hãy subscribe blog của tôi để cập nhật nhanh những bài học, những kinh nghiệm được chia sẻ mới nhất qua email nhé ♡ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *