Cụm động từ thường gặp trong Toeic

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemail1. Account for (=explain) Example: The army made no attempt to account for the missing men. 2. Accustom oneself to (làm quen với) Example: I’ll try to accustom myself to the changes. 3. Agree to a plan (đồng ý) Example: Both sides agreed to the terms of the contract. 4. Agree […]

Read More

Chủ ngữ và Động từ phải hòa hợp

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemailĐây là một phần ngữ pháp quan trọng nếu như bạn muốn học Toiec hay Ielt tốt. Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải hòa hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều). Quy tắc : chủ ngữ số ít đi cùng động […]

Read More

Cấu trúc đặc biệt MADE

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemail⚡ to be made of: được làm bằng (đề cập đến chất liệu )This table is made of wood⚡ to be made out of: được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.⚡ to be made with: được […]

Read More

Cách sử dụng Made of, Made with và Made by

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemailMade of, Made with vs Made by 1. Made of + material (Làm bởi chất liệu gì) Ví dụ: This box is made of wood. Most pens are make of platic. 2. Made with + ingredients (Làm bởi nguyên liệu gì) Ví dụ: This dish is made with garlic and oil. That lotion is […]

Read More

Cách đánh trọng âm của từ trong Tiếng Anh

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemailI/ ĐỐI VỚI TỪ MỘT ÂM TIẾT (ONE-SYLLABLE WORDS) Những từ có một âm tiết đều có trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) như: in, on, at, to, but, so… Ví dụ: ’speech, ’day, ’school, ’learn, ’love… II/ ĐỐI VỚI TỪ HAI ÂM TIẾT (TWO-SYLLABLE WORDS) 1. Danh từ […]

Read More

Các cặp từ tiếng Anh luôn đi cùng nhau

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemail1. Be sick and tired of: chán ngán điều gì đó2. Do’s and don’ts: những điều nên và không nên làm3. Flesh and blood: họ hàng4. Give and take: cho và nhận5. Now and then = sometimes: thỉnh thoảng6. Pros and cons: những mặt lợi và hại7. Safe and sound: an […]

Read More

Áp dụng quy tắc danh từ ghép trong tiếng anh

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemailViệc bạn nhận biết được đâu là danh từ ghép và hiểu rõ về quy tắc cũng như cấu tạo của nó sẽ giúp bạn thuận lợi hơn rất nhiều trong việc làm các bài tập về sắp xếp trật tự câu, đặc biệt là đối với các câu phức tạp. […]

Read More

20 cấu trúc tiếng anh hay dùng nhất

Chia sẻ bài viết nàyShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Chia sẻ bài viết nàyFacebook0TwitterLinkedinemail1. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc aiđó phải làm gì…)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.2. It + takes/took+ […]

Read More