4 dạng Essay thường gặp trong kì thi IELTS

1. Stating a preference ( chọn cái mà bạn thích hơn trong 2 cái ) – discuss/compare and contrast both sides of an issue. You must also state your own personal preference. ( bạn cần nói về cả hai và so sánh chúng và sau đó là đưa ra lựa chọn của mình ) – […]

Read More